We assist, we defend, we innovate.

De nieuwe verplichtingen van de maatschappen

De nieuwe verplichtingen van de maatschappen

De wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het vennootschapsrecht, dat zo’n 260 artikels bevat, brengt een redelijk aantal wijzigingen aan aan de wettelijke regels voor ondernemingen in de strikte zin van het woord. Maar ze breidt bovendien ook het begrip...

Lees meer
Welke meerwaarde kunnen wij u bieden?

Advies

Organisatie van uw privaat vermogen en bedrijfsstructuur

Verdediging

De verdediging van uw belangen met het oog op het beste resultaat

Samenwerken

Advocaat of accountant: een partnership aangaan met Afschrift

Denkt u erover om uw bedrijf om fiscale redenen te structureren?

Waarvoor Afschrift
fiscale advocaten inschakelen?
Afschrift - Vermogensplanning

Vermogensplanning

Privé en/of bedrijf, successieplanning, vrijwaring rechten gezinsleden, overdracht ondernemingen, …
Afschrift - Internationale structuren

Internationale structuren

Als particulier of rechtspersoon, optimaliseren bestaande constructies, opzetten nieuwe internationale dossiers.
Afschrift - Strafrechtelijk advies en bijstand

Strafrechtelijk advies en bijstand

Adviseren en verdedigen in strafrechtelijke procedures.
Afschrift - Geschillen

Geschillen

Onderhandelen met de administratie, verdediging geschillen buiten of voor de rechtbank.
Afschrift - Vennootschappen

Vennootschappen

Aandeelhoudersstructuren, fiscaal en financieel structureren, holdings, fusie en overname, fiscaliteit vastgoed in vennootschappen.
Afschrift - Particulieren

Particulieren

Huwelijks- en samenlevingscontracten, schenkingen, groepsverzekeringen, voordelen in natura, buitenlandse residentie.
Dossiers

Buitenlandse ingezetenen in Monaco: werkelijke verblijfplaats, risico’s en perspectieven

In een zeer overzichtelijke en gemakkelijk leesbare powerpoint-presentatie geeft Thierry Afschrift aan waarom een verblijfplaats hebben in Monaco zinvol is.

Maar hij wijst tevens op de gevaren van het kiezen van een fictieve woonplaats: De enige verblijfplaats is de plaats waar we echt verblijven.

U wenst dit dossier te downloaden en voortaan onze nieuwsbrief Idefisc te ontvangen? Bezorg ons dan hieronder uw gegevens.

Afschrift - Fiscale Advocaten

Afschrift - Linkedin    Afschrift - Twitter

Brussel | Antwerpen | Luxemburg | Genève | Freiburg | Madrid | Tel Aviv | Hong-Kong