Verliezen in geval van werk in Luxemburg en in België: de belastingplichtige mag boeken op het latere Belgisch inkomen, zelfs in afwezigheid van een voorafgaand bezwaar

Verliezen in geval van werk in Luxemburg en in België: de belastingplichtige mag boeken op het latere Belgisch inkomen, zelfs in afwezigheid van een voorafgaand bezwaar

Een belastingplichtige oefende als hoofdberoep loonarbeid uit in het Groothertogdom Luxemburg en oefende ook een bijberoep als zelfstandige uit in België. Deze laatste activiteit had beroepsverliezen opgeleverd die voor de aanslagjaren 2010, 2011, 2012 en 2013 werden...