Thierry Afschrift

Advocaat – vennoot

“Belastingontwijking is een fundamenteel recht van de belastingplichtige.”
Thierry Afschrift

Elke belastingplichtige heeft het recht om de belastingdruk die op hem rust te verminderen

In 1994, jaar van de oprichting van de associatie die zijn naam draagt, publiceert Thierry Afschrift “L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, un droit fondamental du contribuable” bij uitgeverij Larcier. De essentie van zijn boodschap, tevens de basis van de waarden van de associatie, is dat de belastingplichtige op geen enkele manier gehouden is om meer belastingen te betalen dan deze die de wet hem oplegt.

«De overheid kan een belastingplichtige, of het nu een bedrijf, natuurlijke persoon of rechtspersoon is, niet verplichten om zichzelf in een ongunstige situatie te plaatsen. Op voorwaarde dat hij de wet respecteert, heeft elke belastingplichtige het recht om zoveel als hij kan, de belastingdruk die op hem rust te verminderen. Het is nu al 60 jaar dat de opeenvolgende regeringen proberen om dat recht af te schaffen. Maar zolang het wettelijkheidsprincipe van de belasting in de grondwet is opgenomen, zal het voor de wetgever moeilijk blijven om hard te maken dat een burger die de wetten respecteert zich plots het voordeel van de toepassing hiervan ontnomen ziet omdat hij zou geprobeerd hebben ze in zijn voordeel te gebruiken.»

Thierry heeft sinds de oprichting van de associatie ervoor gekozen om aan alle advocaten van het kantoor te vragen om zowel advies te geven als tussen te komen bij geschillen. « Ook al is deze vorm van organisatie vrij ongebruikelijk, zij lijkt mij onmisbaar voor de verwezenlijking van onze doelstellingen. Onze boodschap aan de belastingplichtigen moet klaar en duidelijk zijn: we hebben voldoende vertrouwen in de kwaliteit van onze adviezen om deze te verdedigen, indien nodig, tegenover de administratie en voor de bevoegde rechtbanken.”

Balies

 • Lid van de Balie van Brussel sinds 1976
 • Lid van de Balies van Madrid, Antwerpen, Luxemburg en Genève
 • Foreign Lawyer, lid van de Law Society of Hong-Kong
 • Plaatsvervangend Raadsheer bij het Hof van beroep van Brussel

Talen

 • Frans
 • Nederlands
 • Engels
 • Spaans
 • Italiaans

Diploma's

 • Master in de Rechten
  Université libre de Bruxelles, bijzondere Master in economisch recht, bijzondere Master in fiscale wetenschappen
 • Erkenning, bij beslissing van de Raad van Bestuur van de Université Libre de Bruxelles, van buitengewone wetenschappelijke verdiensten gelijkwaardig met een doctoraatsthesis (1992)

Publicaties

Academische activiteiten

Huidige

 • Titularis van de cursus Droit Fiscal (30 uur) 3de jaar Bachelor aan de Solvay Brussels School of Economics & Management (sinds 1987)
 • Voorzitter van de « Executive Master en Gestion Fiscale » (die het Diploma van Bijzondere Studies in Fiscaal Management uitreiken) aan de Solvay Brussels School of Economics & Management
 • Co-titularis van de cursus “Questions approfondies d’impôts des sociétés – Etudes de cas » in de « Executive Master en Gestion Fiscale »

Voorheen

 • Assistent voor de cursus Introductie tot het recht aan de Rechtsfaculteit van de Université Libre de Bruxelles (van 1 oktober 1978 tot 30 september 1982)
 • Assistent voor de cursus Fiscaal Recht I, aan de Rechtsfaculteit van de Université Libre de Bruxelles (van 1 oktober 1982 tot 30 september 1988)
 • Titularis van de cursus Grondige studie van de BTW aan de Rechtsfaculteit van de Université Libre de Bruxelles (1992-1997)
 • Titularis van de cursus « e-business en fiscaal recht » in de D.E.S. in e-handel aan de Polytechnische school van de Université Libre de Bruxelles (2000-2001)
 • Titularis van de cursus “ Compléments de fiscalité » in het 4de jaar Solvay Brussels School of Economy and Management (1991 – 2005)

Denkt u erover om uw bedrijf om fiscale redenen te structureren?

Afschrift - Fiscale Advocaten

Afschrift - Linkedin    Afschrift - Twitter

Brussel | Antwerpen | Luxemburg | Genève | Freiburg | Madrid | Tel Aviv | Hong-Kong