Afschrift en de beren

Afschrift - Afschrift en de beren
Wij hebben gekozen voor de beer als symbool voor onze visie op het beroep van fiscaal advocaat.

Kracht en moed

De beer heeft de reputatie om een machtig dier te zijn, vastberaden in de verdediging van zijn jongen en van zijn territorium tegen indringers. Als fiscale advocaten bestaat onze rol uit het verdedigen van onze cliënten en het vrijwaren van hun patrimonium tegen de Staat. Wij wijden daar eenzelfde kracht en energie aan als een berin zou doen voor de bescherming van haar jongen.

Zachtheid en welwillendheid

Een advocaat moet ook zijn cliënten begeleiden en adviseren teneinde hen toe te laten hun patrimonium en hun professionele activiteiten naar behoren te beheren. Wij staan onze cliënten bij met dezelfde zorgzaamheid als een berin die haar kleintjes van nabij opvolgt.

Vertrouwelijkheid

We associëren een beer ook graag met een knuffelbeer, de eerste vertrouweling van het kind, degene die nooit geheimen onthult. Onze cliënten onthullen ons bepaalde details uit hun privéleven, om ons in staat te stellen het meest geschikte advies te verlenen. Wij garanderen u op absolute wijze de bescherming van van uw vertrouwelijke gegevens.

Bescherming van de beer, de echte

Bij wijze van concrete getuigenis van onze gehechtheid aan de beer als symbool van onze activiteit, hebben wij besloten om een daadwerkelijke geste te doen. Daarom ondersteunen wij verenigingen die waken over de bescherming van de beren in Frankrijk en Spanje.

Denkt u erover om uw bedrijf om fiscale redenen te structureren?

Afschrift - Fiscale Advocaten

Afschrift - Linkedin    Afschrift - Twitter

Brussel | Antwerpen | Luxemburg | Genève | Freiburg | Madrid | Tel Aviv | Hong-Kong