Onze benadering

Afschrift - Benadering

Ons team: polyvalente praktijkgerichte professionals

Binnen de schoot van de Associatie Afschrift staat alles in het teken van polyvalentie. Deze vereiste vloeit voort uit twee essentiële elementen:

  • een persoonlijke relatie
  • het beste advies
Uw advocaat moet u bijstaan in alle gevallen waar de tussenkomst van een fiscalist vereist is. Daarom zijn al onze advocaten polyvalent en beheersen ze alle aspecten van de fiscaliteit en het juridisch systeem: u kan op hen terugvallen voor advies en om u te verdedigen ten overstaan van de fiscale administratie.

Uw advocaat: uw bevoorrechte partner

De relatie tussen de advocaat en zijn cliënt is een persoonlijke relatie op de lange termijn. Deze relatie berust op een wederzijds vertrouwen dat wordt versterkt in de loop der tijd.

Wat betekent dit?

  • Uw advocaat beschikt over de vereiste competenties om u te begeleiden in al uw fiscale dossiers.
  • Al onze advocaten zijn specialisten in fiscaal recht.
  • Het kantoor is echter niet in “departementen” georganiseerd. Elke advocaat kan uw problemen in alle fiscale domeinen en aanverwante rechstakken behandelen.
  • Behalve op uw uitdrukkellijk verzoek zal u nooit meer dan twee gesprekspartners hebben.
  • Uw advocaat kent u persoonlijk en kan bijgevolg op al uw vragen antwoorden vermits hij een totaalbeeld heeft van uw situatie en uw patrimonium.

Bij Afschrift fiscale advocaten zijn raadgevers ook pleiters

In onze visie moet fiscaal advies uitgaan van de vaste overtuiging van de advocaat dat hij, desgevallend, de gekozen oplossing kan verdedigen voor een rechtbank en dat hij de zaak kan winnen.

Deze overtuiging verzekert u de juridische zekerheid van de operatie en maximaliseert uw kansen op succes bij een eventuele procedure.

Daarom zijn de meeste van onze advocaten eveneens doorwinterde pleiters: de expertise opgebouwd doorheen de gerechtelijke procedures laat hen toe om op realistische wijze en zonder ‘à priori’ de afdoendheid in te schatten van de oplossingen die zij voor hun cliënten in overweging nemen.

Denkt u erover om uw bedrijf om fiscale redenen te structureren?

Afschrift - Fiscale Advocaten

Afschrift - Linkedin    Afschrift - Twitter

Brussel | Antwerpen | Luxemburg | Genève | Freiburg | Madrid | Tel Aviv | Hong-Kong