Proactief fiscaal advies als de beste verdediging

Afschrift - Advies

Het fiscale klimaat wordt met de dag strenger. Dat weet u. Hoe kan u zich hiertegen wapenen?

Elke beslissing of handeling moet het voorwerp uitmaken van grondige globale afwegingen en efficiënt voorbereid worden. Alleen zo leidt u het beheer van een bedrijf of de organisatie van een vermogen of successie in veilige banen.

Fiscale risico’s vermijden

Afschrift overdenkt elke handeling of beslissing vanuit fiscaal oogpunt. Zo komen we in overleg tot een efficiënte aanpak met concrete antwoorden op:

  • Hoe structureert u optimaal uw onderneming fiscaal/financieel?
  • Hoe bereidt u een fusie of overname voor?
  • Hoe structureert u best uw privévermogen?
  • Hoe plant u een successie?
  • Hoe de remuneratie van uw medewerkers fiscaal optimaliseren?

Waarom Afschrift?

  • Een lange ervaring in fiscaliteit;
  • Een doorgedreven kennis van wetgeving en rechtspraak waardoor we net iets verder kunnen gaan;
  • Een vast aanspreekpunt – uw rechterhand bij Afschrift;
  • Een groot en performant internationaal netwerk;
  • Een absolute discretie.

Denkt u erover om uw bedrijf om fiscale redenen te structureren?

Afschrift - Fiscale Advocaten

Afschrift - Linkedin    Afschrift - Twitter

Brussel | Antwerpen | Luxemburg | Genève | Freiburg | Madrid | Tel Aviv | Hong-Kong