Financieel strafrecht

Afschrift - Financieel strafrecht

Steeds vaker koppelt de wetgever strafrechtelijke sancties aan de, enorm ingewikkelde, fiscale regels.

Het risico dat een geschil voor de rechtbank beslecht, en gemediatiseerd, wordt, neemt hierdoor toe. Welke verdediging kunnen wij u bieden?

 • Fiscaal advies waarbij het vermijden van strafrechtelijke inbruiken absoluut prioritair is. Wij adviseren de minst belaste weg maar steeds binnen het wettelijk toegelatene om sancties te vermijden.
 • Wanneer mogelijk kan een onderhandeling van een akkoord om een gerechtelijke vervolging te vermijden, overwogen worden.
 • Wij verdedigen zowel natuurlijke personen als vennootschappen in strafrechtelijke procedures.

Proactief procedures vermijden

Of het nu gaat om het beheer van uw privé- of uw bedrijfsvermogen, elke beslissing heeft fiscale consequenties.

Vanuit een adviserende rol zal Afschrift:

 • een grondige analyse van uw dossier maken;
 • de mogelijkheden oplijsten inclusief de economische en fiscale implicaties;
 • u begeleiden in uw keuze voor een betrouwbare, creatieve en performante fiscale oplossing.

Sluitende contracten opstellen

Bijna elke nieuwe beslissing in verband met uw vermogen of met uw professionele activiteiten leidt tot het afsluiten van een contract. We helpen u de fiscale implicaties van contracten juist in te schatten en veilig te stellen.

Afschrift fiscale advocaten zal:

 • uw voorliggende contracten onderzoeken;
 • u adviseren m.b.t. de inhoud en formulering van de contracten rekening houdend met de globale fiscale consequenties van de overeenkomst;
 • de fiscale factuur van de operatie verminderen;
 • u adviseren met betrekking tot de op te zetten juridische constructie rekening houdend met de noodwendigheden van de operatie,  de regelgeving en uw realiteit.

Zo kan u in alle rust uw professionele en financiële operaties optimaliseren.

Begeleiding en verdediging

Van een simpele vraag naar inlichtingen tot een grondige fiscale controle, elk contact met de administratie houdt talrijke risico’s in, die gemakkelijk te vermijden zijn. U mag deze contacten dus niet lichtzinnig opnemen.

Afschrift fiscale advocaten helpt u:

 • de gepaste reactie op vragen van de fiscale administratie te bepalen;
 • een strategie te ontwikkelen voor onderhandelingen met de administratie om een belastinggeschil te vermijden;
 • een zo gunstig mogelijke uitweg te vinden uit een belastinggeschil, maar met respect voor uw  rechten.

U wil strafrechtelijke sancties vermijden of er op de beste manier uitkomen?

Afschrift - Fiscale Advocaten

Afschrift - Linkedin    Afschrift - Twitter

Brussel | Antwerpen | Luxemburg | Genève | Freiburg | Madrid | Tel Aviv | Hong-Kong