Verdediging van uw belangen bij geschillen met de administratie

Afschrift - Geschillen

Niemand heeft graag een conflict met de belastingadministratie.

Maar als het toch tot zo’n conflict komt, is het noodzakelijk om van bij het begin – vanaf de belastingcontrole of zelfs daarvoor– samen met u en uw accountant of boekhouder een verdedigingsstrategie uit te werken.

Dit om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen, maar ook en vooral om uw rechten te vrijwaren tijdens de ganse procedure. Die strategie is bepalend voor het gunstige resultaat van  uw geschil met de belastingadministratie.

Advies in een zo vroeg mogelijk stadium

Vaak voelt u aan wanneer er een geschil dreigt aan te komen. Ons aan uw zijde hebben vanaf het begin is de garantie op de beste verdediging.

Wat u van ons mag verwachten:

  • een grondige en globale analyse van uw situatie;
  • de uitwerking van een verdedigingsstrategie;
  • samen met u, uw accountant of boekhouder;
  • begeleiding tijdens fiscale controle.

Een onderhandeld akkoord is mogelijk

Op het moment dat een klacht bij de gewestelijke directeur van de belastingen wordt ingediend, is het vaak nog mogelijk een akkoord met de fiscale administratie te onderhandelen en procedures te vermijden.

Wij begeleiden u bij dit proces door een gunstig maar doordacht voorstel uit te werken en een akkoord te onderhandelen, waaruit u concreet voordeel haalt.

De verdediging van uw belangen

Komt het toch tot een proces dan is het essentiëel dat Afchrift u begeleidt vanaf de eerste uitwisselingen met de administratie teneinde de strategie te bepalen.

Dit omvat:

  • de keuze van de over te maken documenten;
  • controle van de administratieve procedure;
  • de antwoorden op de vragen van de fiscus;
  • verdediging tijdens het proces.

De advocaten van de associatie Afschrift zijn gemachtigd om in fiscale aangelegenheden op te treden voor alle rechtbanken.

 

U wil Afschrift fiscale advocaten inschakelen voor belangenverdediging?

Afschrift - Fiscale Advocaten

Afschrift - Linkedin    Afschrift - Twitter

Brussel | Antwerpen | Luxemburg | Genève | Freiburg | Madrid | Tel Aviv | Hong-Kong