Uw vennootschap fiscaal doordacht structureren

Afschrift - vennootschapsbelasting en belasting

De vennootschapsbelasting en de belasting voor rechtspersonen is een enorm ingewikkelde materie, zowel nationaal als internationaal.

Daarenboven wordt deze materie sinds enkele jaren grondig herschreven. Daarom moet de wijze van fiscale planning van vennootschappen volledige herdacht worden.

Wij houden onze kennis voortdurend up to date. Daarom zij wij in staat om u bij te staan bij uw actuele strategiën, u van hoogwaardig advies te voorzien en uw belangen te verdedigen.

Met dat doel begeleiden wij u bij de optimalisatie van de kapitaalstructuur van uw onderneming en bij de tijdige planning van de overdracht van uw onderneming

Nieuwe oplossingen, een echte creativiteit

Afschrift stelt u niet alleen “klassieke” oplossingen, gekend door de specialisten en door de fiscale administratie. Telkens opnieuw bedenken wij nieuwe oplossingen, specifiek voor u, aangepast aan uw doelstellingen.

Echte innovaties. In volle discretie en met respect voor de wetgeving.

Buitenlandse structuren

Indien juist oppgezet, kunnen talrijke buitenlandse structuren, in uw persoonlijke situatie, fiscaal performanter zijn dan een Belgische holding, Wij denken daarbij met name aan structuren in Zwitserland, Luxemburgs of Hong Kong.

Afschrift fiscale advocaten beschikt over internationale kantoren die u zullen helpen bij de meest aangepast keuze in functie van uw noden.

Een lichtere onroerend goed fiscaliteit

 Onroerend goed activiteiten roepen taltrijke fiscale vragen op. Met name wanneer zij in een vennootschap plaats vinden. Het gaat daarbij niet enkel over de inkomstenbelastingen maar ook over registratierechten en BTW.

Er bestaan talrijke oplossingen om de fiscale druk op uw onroerend goed aankopen en investeringen, of op uw onroerend goed activiteit, te verlagen.

Wij denken daarbij met name aan:

  • leasingcontracten
  • opsplitsing van een eigendom
  • opzetten van een onroerend goed vennootschap
  • uitgifte van vastgoedcertficaten

Elk onroerend goed project is uniek en moet dus het voorwerp uitmaken van een grondige voorafgaandelijke studie. Dit om de ideale oplossing voor de fiscale optimalisatie van uw investering te garanderen.

Een samenwerking op lange termijn

De nationale en internationale fiscale wetgeving is in voortdurende evolutie. We reevalueren bijgevolg de voorgestelde strategiën geregeld op uw vraag. Dat laat u toe om steeds van een maximaal fiscaal voordeel te genieten

We evalueren de gemaakte keuzes op basis van de recentste stand van de wetgeving en rechtspraak, en kunnen zo ook de juridische veilgheid van de operatie blijven garanderen.

Anticiperen is de sleutel van een geslaagde optimalisatie en een verhoogd fiscaal voordeel.

Uw vennootschap fiscaal doordacht structureren met Afschrift fiscale advocaten?

Afschrift - Fiscale Advocaten

Afschrift - Linkedin    Afschrift - Twitter

Brussel | Antwerpen | Luxemburg | Genève | Freiburg | Madrid | Tel Aviv | Hong-Kong