Uw privévermogen op de beste manier beheren

Afschrift - privévermogen

Anticiperen is de sleutel voor optimalisatie

Fiscale regels en wetten wijzigen voortdurend. Dat kan op korte of op langere termijn een aanzienlijk financieel verschil uitmaken.

Fiscaal voordeel door een juiste organisatie van uw privévermogen

In een zo vroeg mogelijk fase een doordachte strategie volgen, beperkt uw risico’s en verhoogt uw voordeel. Er zijn talloze mogelijkheden:

 • opzetten van een structuur en een strategie die uw persoonlijke bezittingen bescherrmt tegen acties van de fiscale administratie;
 • een duidelijke scheiding van uw privé- en beroepsvermogen;
 • ingevolge de recente wijzigingen van het erfrecht kunnen wij een betere bescherming bieden van allle famillieleden, met name i.g.v. hersamengestelde gezinnen of opeenvolgende huwelijken;
 • het verzekeren van de continuitiet van uw onderneming bij generatiewissel.

Hoe dan ook, zelfs na de recente wijzigingen in de wetgeving, leggen de successierechten een zware druk op de integriteit van uw vermogen. Daarom stellen wij een aantal operaties voor waardoor u uw patromonium kan overdagen met een minmale impact voor uw erfgenamen.

De fiscale druk op uw professionele activiteiten verlichten

De inkomsten uit beroepsactiviteiten zijn steeds onderhevig aan een onredelijke fiscale en parafiscale druk. Zeker wanneer u dit doet als natuurlijk persoon.

Fiscale optimalisatie is essentieel voor het zoveel mogelijk verlichten van deze fiscale druk en aldus uw netto inkomen te verhogen.

Een verlaging van de fiscale druk is doorgaans gebaseerd op een strategie die alle wettelijk mogelijke oplossingen in aanmerking neemt:

 • voordelen in natura, groepsverzekeringen, individuele pensioentoezegging, opties op aandelen en andere operaties gecreeerd op uw specifieke situatie;
 • een gunstiger belastingheffing d.m.v. een vennootschap;
 • of oplossingen die mogelijk zijn vanuit een internationale context.

In alle hypotheses werken we een oplossing uit die voordelig is op fiscaal vlak én geruststellend op burgerlijk vlak.

Tijdig denken aan uw successie

Oplossingen in het kader van uw successie of erfenis dienen zo snel mogelijk te worden geïmplementeerd, rekening houdend met de vaak noodzakelijk spreiding in de tijd.

Dergelijke successieplanning houdt rekening met:

 • de graad van complexiteit van uw persoonlijke situatie;
 • de omvang van uw vermogen en van uw gezin;
 • uw doelstellingen op korte en lange termijn;
 • de toepasselijke wetgeving;
 • uw land van residentie of de mogelijkheid die te wijzigen.

Naargelang het geval maakt een dergelijke strategie gebruik van eenvoudige technieken, zoals de schenking, of van meer gesofisticeerde technieken, zoals de oprichting van een trust of een stichting.

Een samenwerking op lange termijn

De nationale en internationale fiscale wetgeving is in voortdurende evolutie. We reevalueren bijgevolg de voorgestelde strategiën geregeld op uw vraag. Dat laat u toe om steeds van een maximaal fiscaal voordeel te genieten.

We evalueren de gemaakte keuzes op basis van de recentste stand van de wetgeving en rechtspraak, en kunnen zo ook de juridische veilgheid van de operatie blijven garanderen.

Anticipatie is de sleutel van een geslaagde optimalisatie en een verhoogd fiscaal voordeel.

Uw privévermogen op de beste manier beheren?

Afschrift - Fiscale Advocaten

Afschrift - Linkedin    Afschrift - Twitter

Brussel | Antwerpen | Luxemburg | Genève | Freiburg | Madrid | Tel Aviv | Hong-Kong