Wettelijke vermeldingen

Welkom op de website van de Associatie Afschrift

De informatie die u op deze website kan raadplegen is uitsluitend bestemd om de bezoekers van deze website te informeren over de door de Associatie Afschrift aangeboden diensten. Door zich toegang tot deze website te verschaffen en de webpagina’s te doorbladeren aanvaardt u zonder beperking en voorbehoud de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van de website

De gebruikers van deze website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website en de inhoud ervan. Noch de Associatie Afschrift noch welke andere partij ook die betrokken is bij de ontwikkeling, de productie of de levering van deze website is geenszins aansprakelijk en kan niet worden vervolgd voor welke schade ook, noch voor virussen die schade aan uw IT-apparatuur kunnen berokkenen noch voor schade die een gevolg is van het zich toegang verschaffen tot, het gebruik van of het surfen op deze website of het downloaden van gegevens, informatie, tekst, beelden, video’s of audiomateriaal of van fouten of weglatingen in de inhoud van de website.
 De Associatie Afschrift behoudt zich het recht voor de functionaliteiten van deze website geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten.

Persoonlijke levenssfeer

De Associatie Afschrift erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en gegevens. Voor ons vormt deze attitude een engagement tot het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en de praktijken die we toepassen om persoonsgebonden informatie te verzamelen, te bewaren en te gebruiken.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zoals namen, fysieke adressen en e-mail enz. worden enkel met uw toestemming verzameld. We informeren u altijd over de manier waarop deze gegevens worden gebruikt. Voor de meeste van onze diensten dient u zich niet te registreren waardoor u onze website kan raadplegen zonder uw identiteit kenbaar te maken. Indien u evenwel het contactformulier wenst te gebruiken, dient u zich wel te identificeren. De gegevens die u op het contactformulier vermeldt worden door ons gebruikt om contact met u op te nemen ten einde u een antwoord op uw vraag te kunnen verstrekken en worden uitsluitend hiervoor gebruikt. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wenst mee te delen, kunnen wij u mogelijk geen antwoord op uw vraag verstrekken.

Cookies

Bij het raadplegen van websites zullen sommige websites informatieve elementen, de zogenaamde cookies, op uw computer plaatsen. Indien een bezoeker later opnieuw de website bezoekt, worden deze cookies naar deze website – en naar geen enkele andere website – verzonden. Cookies vertellen ons wanneer en hoe bepaalde pagina’s van onze website worden geraadpleegd en geven aan hoeveel bezoekers ze hebben geraadpleegd. Het voornaamste doel van deze gegevens is het verbeteren van onze website.

Toepasselijke wetgeving

Hoewel de informatie op deze website eveneens beschikbaar is voor gebruikers in andere landen, zijn deze website en de inhoud ervan zo samengesteld dat ze voldoen aan de van kracht zijnde wetten en reglementeringen in België. De onderhavige 
gebruiksvoorwaarden en het feit dat u zich toegang tot deze website verschaft, worden door de geldende Belgische wetten geregeld, zonder rekening te houden met de principes van een mogelijke onderlinge strijdigheid van wetten. Om het even welke wettelijke vordering, handeling of maatregel in verband met deze website zal uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechtbank in België.

Denkt u erover om uw bedrijf om fiscale redenen te structureren?

Afschrift - Fiscale Advocaten

Afschrift - Linkedin    Afschrift - Twitter

Brussel | Antwerpen | Luxemburg | Genève | Freiburg | Madrid | Tel Aviv | Hong-Kong